Een merklancering die de energietransitie een impuls geeft

lees verder

Al ruim 25 jaar betrokken bij de energiemarkt

We zitten volop in de energietransitie, waarbij we de overstap maken van fossiele bronnen naar hernieuwbare alternatieven. De realiteit is dat ons energienet dit nauwelijks aankan. Op steeds meer plekken in Nederland is het niet meer mogelijk om een aansluiting op het huidige net te krijgen. Locamation is al ruim 25 jaar betrokken bij de energiemarkt. De grote complexiteit van de energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom creëert Locamation de bouwstenen om samen de automatisering van onderstations opnieuw te definiëren.

De video wordt getoond op de live site

Welkom bij de nieuwe standaard in het digitaliseren van het energienet

We hebben Grid to Great een passende nieuwe visuele identiteit gegeven. We hebben een opwaartse pijl verwerkt in de letter 'G', waarmee we ons streven tonen om betere en stabielere netwerken te faciliteren. Bij de letter 'T' hebben we een plussymbool ontworpen om te laten zien dat door een minimale toevoeging van onze producten, we netbeheerders helpen de oude stations naar nieuwe standaarden te transformeren.

De video wordt getoond op de live site
De video wordt getoond op de live site

Ons product digitaliseert onderstations met een open-sourceconfiguratie die geschikt is voor alle systemen

Onze uitdaging is duidelijk. We moeten het onderstation herdefiniëren om de energietransitie te versnellen. We hebben samen een nieuwe visie en een duidelijke missie geformuleerd: we willen voorkomen dat het elektriciteitsnet de overgang naar duurzame energie vertraagt. Dit hebben we gevat in de nieuwe naam: Grid to Great. Met onze nieuwe naam belichamen we onze visie van een stabiel en datagedreven energienetwerk. Met deze innovatie zetten we stappen naar een koolstofarme samenleving.

De video wordt getoond op de live site
De video wordt getoond op de live site
De video wordt getoond op de live site
De video wordt getoond op de live site
De video wordt getoond op de live site

Waarmee kunnen we jullie helpen?

We horen graag wat jullie uitdaging is. Neem contact op via het contactformulier of bel ons op 053 303 3079.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.