Een nieuw deelvervoer concept om verkeersdrukte in de stad te verminderen

lees verder
INC - Stad UP

sectoren

diensten

No items found.

kans

De verkeersdrukte in steden loopt op en vervuild de leefomgeving. Daarnaast kost het declareren van kilometers veel geld voor de overheid, bedrijven en instellingen.

oplossing

Een overdraagbaar MaaS concept ontworpen onder de naam “Stad-up”, dat nieuwe duurzame mobiliteit realiseert voor overheden, bedrijven en instellingen.

resultaat

De Gemeente Enschede zet als ‘launching customer’ Stad-up in om de transitie te maken naar nieuwe mobiliteit.

diensten

Conceptontwikkeling, service design, visuele identiteit/huisstijl, activatie en implementatie, gedragsverandering.

<p class="rich-text-label">uitdaging</p>

Binnensteden worden steeds drukker

De binnensteden worden steeds drukker door de toenemende verkeersdrukte, met als gevolg vertragingen op wegen en parkeeroverlast. Er is steeds meer fijnstof en CO2 in de lucht, waarvan 52,5% (De Monitor, 2018) door auto's wordt veroorzaakt.
Als we vervolgens naar onze dagelijkse mobiliteit kijken, valt het op dat onze auto gemiddeld 95% van de tijd ongebruikt laten.

Anderzijds ontstaan er nieuwe vormen van mobiliteit, denk aan mobiliteit als een dienst, de verandering van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. De Gemeente Enschede zag een noodzaak en een kans om de transitie naar nieuwe duurzame mobiliteitsvormen te versnellen en hiermee de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

De uitdaging is niet alleen de materiële verandering, maar ook de gedragsverandering die nodig is om van auto bezit naar gebruik van deelvervoer te gaan.

INC - Stad UP

<p class="rich-text-label">oplossing</p>

Mobility as a Service (MaaS)

We hebben, in samenwerking met Emodz, een overdraagbaar MaaS concept ontworpen onder de naam “Stad-up”. Stad-up is een stappenplan waarmee nieuwe mobiliteit in steden gerealiseerd kan worden door samenwerkingen tussen lokale partijen, zoals gemeentes, onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven. Hierbij gaat het niet alleen om de fysieke realisatie van het plaatsen van een laadinfrastructuur, de software apps en het beschikbaar stellen van een OV Business Card, elektrische fietsen & auto’s, maar ook om het creëren van draagvlak bij medewerkers om de verandering te maken van auto bezit naar gebruik van deelvervoer.

Om het laatste te kunnen realiseren is het concept fasegewijs ontwikkeld binnen de Gemeente Enschede. In het begin is een klankbordgroep betrokken geweest bij het vormgeven van Stad-up, zodat we de wensen van medewerkers konden inventariseren. Vervolgens in het concept doorontwikkeld middels testgroepen, waarvan we de eerste testgroep als ambassadeurs van Stad-up kunnen beschouwen. Door continu te testen en verder te ontwikkelen, hebben we kinderziektes kunnen verhelpen en het concept zo goed mogelijk af kunnen stemmen op de gebruikers.

<p class="rich-text-label">resultaat</p>

Stad-up: een stappenplan voor nieuwe mobiliteit

De Gemeente Enschede zet als ‘launching customer’ Stad-up in om de transitie naar nieuwe mobiliteit te maken. Hiertoe wordt het huidige budget dat beschikbaar is voor woon-werk en werk-werk vervoer ingezet om duurzaam deelvervoer de komende jaren te realiseren. Het OV en de (elektrische) fiets worden gestimuleerd onder medewerkers en daarnaast zij elektrische auto's beschikbaar gesteld.

Een aantal andere grote werkgevers in Enschede hebben een ‘green deal’ getekend en zullen ook snel aansluiten op het Stad-up platform. Uiteindelijk worden de middelen ook beschikbaar gesteld aan de inwoners en bezoekers van Enschede.

sectoren

diensten

No items found.

Waarmee kunnen we jullie helpen?

We horen graag wat jullie uitdaging is. Neem contact op via het contactformulier of bel ons op 053 303 3079.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

uitgelichte cases

alle cases
Aqqo

De digitale deur ontgrendeld voor Aqqo verhuursoftware

bekijk deze case
Dijkhuis

Van traditioneel bouwbedrijf naar bouwbiologische aannemer

bekijk deze case
Dokter Koel

Een nieuw merk voor de leukste webshop in bedrijfskoelingen

bekijk deze case

Lees meer

No items found.
No items found.