De toekomst van: hoe we bewegen

lees verder
De toekomst van hoe we bewegen

<div class="rich-text-plate-black"><h2>een ode aan vernieuwing</h2>Wij zien een wereld die continu in ontwikkeling is. Ontwikkeling gestuwd door ondernemers en innovators die kansen zien en visies nastreven. Wij zijn geïnspireerd door organisaties die veranderingen omarmen en het lef hebben om actie te ondernemen. Door mensen die het verschil willen maken, in oplossingen denken en durven te vernieuwen. Door en voor hen brengen wij een ode aan vernieuwing. In de komende maanden gaan we een vijftal thema’s behandelen waaraan ons team in de afgelopen periode heeft gewerkt. We laten zien welke bewegingen we waarnemen en hoe we hier - in samenwerking met onze opdrachtgevers uit diverse markten en sectoren - invulling aan hebben gegeven. In deze blog kijken we naar het thema; bewegen.</div>

hoe we bewegen

Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren
(12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met een gemiddelde van 10,4 uur per dag. Wanneer we bewegen, dan bewegen we vaak van bed, naar eetkamerstoel, van eetkamerstoel naar autostoel, van autostoel naar bureaustoel om de dag af te sluiten op de bank.

We moeten niet alleen in beweging komen, ook de manier waarop we bewegen moet anders.

Tijdens deze micro-momenten van beweging staan we achter elkaar stil in de file. Het aantal files en de vertragingen in het verkeer zijn in 2018 in vergelijking met 2017 met ongeveer 20% toegenomen. Op basis hiervan zou je denken dat onze auto’s volop gebruikt worden. Niets is minder waar: 95% van de auto’s staan stil! We moeten niet alleen in beweging komen, ook de manier waarop we bewegen moet anders. Het wordt namelijk alleen maar drukker, met name in de steden. Het CBS voorspelt dat Nederland in 2029 18 miljoen inwoners heeft waarvan het merendeel in de steden woont. We bewegen te weinig, terwijl het steeds drukker wordt. Welke ideeën bieden een oplossing?

innovatief bewegen

Samen met diverse opdrachtgevers onderzoeken we hoe we fysieke beweging en mobiliteit anders kunnen organiseren, zodat het effectief en duurzaam is voor de toekomst.

meten is weten

De groei van het aantal apps, die onze beweging meten, zoals hartslag en het aantal stappen per dag, is enorm toegenomen. De data die vrijkomt draagt, mits goed gebruikt, bij aan de bewustwording om meer en beter te bewegen, mits goed gebruikt. Data alleen heeft echter te weinig effect. Maar door data in de juiste contexten te presenteren kan het voor de gewenste ‘nudge’ zorgen. Zo blijk je zuiniger met energie in huis om te gaan wanneer je weet hoe je presteert ten opzichte van je buren. Met Sportformule bouwen we aan een sportlab die mensen helpt slimmer te bewegen door data te analyseren en in de juiste context te zetten.

beweging stimuleren

Uit onderzoek van de Universiteit van Illinois (2010) blijkt dat sporten goed is voor je vermogen om creatief te denken. Maar dat werkt alleen als je het regelmatig doet. De meest simpele manier is om een half uur te gaan wandelen. Door gamification kun je de drempel lager maken. Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Het bekendste voorbeeld is de tafeltennistafel op kantoor. Op scholen en in openbare ruimtes gaat men veel verder. Hierin worden steeds vaker interactieve sportinstallaties geplaatst om mensen in beweging te krijgen. Met Bosan - leverancier van sportinstallaties - bedenken we allerlei manier om beweging te stimuleren en via allerlei creatieve tools een bijdrage te leveren aan gezondheid.

nieuwe mobiliteit

Mobiliteit wordt steeds vaker als een dienst ingezet. Dit noemen we Mobility as a Service (MaaS). Er wordt gekeken naar de mobiliteitsbehoefte en op basis hiervan wordt een passende mobiliteitsvorm gekozen. De vorm is dan bijvoorbeeld een e-bike, een (elektrische) deelauto of het openbaar vervoer. Het resultaat is meer fysieke beweging, minder uitstoot in de lucht, goedkoper reizen en minder drukte op de weg. Stad-up is een initiatief van de Gemeente Enschede die hier concreet invulling aan geeft. Alle ambtenaren kunnen momenteel gebruik maken van dit MaaS systeem en stap voor stap wordt het uitgerold naar bedrijven en inwoners.

Blog

Een nieuwe werkwijze voor de Universiteit Twente

lees dit artikel
Nieuws

INC in gesprek met het Ondernemersmagazine: Draagt jouw bedrijf écht uit waar het voor staat?

lees dit artikel
Blog

3 tips voor een nieuw business model

lees dit artikel

Lees meer

No items found.
No items found.