De toekomst van: hoe we samenwerken

lees verder
De toekomst van hoe we samenwerken

<div class="rich-text-plate-black"><h2>een ode aan vernieuwing</h2>Wij zien een wereld die continu in ontwikkeling is. Ontwikkeling gestuwd door ondernemers en innovators die kansen zien en visies nastreven. Wij zijn geïnspireerd door organisaties die veranderingen omarmen en het lef hebben om actie te ondernemen. Door mensen die het verschil willen maken, in oplossingen denken en durven te vernieuwen. Door en voor hen brengen wij een ode aan vernieuwing. In de komende maanden gaan we een vijftal thema’s behandelen waaraan ons team in de afgelopen periode heeft gewerkt. We laten zien welke bewegingen we waarnemen en hoe we hier - in samenwerking met onze opdrachtgevers uit diverse markten en sectoren - invulling aan hebben gegeven. In deze blog kijken we naar het thema; samenwerken.</div>

hoe we samenwerken

De levenscyclus van bedrijven wordt steeds korter. De omloopsnelheid is sinds 1993 om de 10 jaar met zo’n 25 procent toegenomen. Verwacht wordt dat een bedrijf in 2033 een gemiddelde levensduur heeft van 5 jaar.

De noodzaak om je als bedrijf continu opnieuw uit te vinden wordt bekrachtigd door een onderzoek van McKinsey onder managers: 80% van hen denkt dat hun business model in de nabije toekomst gaat verdwijnen.

80% van de managers denkt dat hun business model in de nabije toekomst gaat verdwijnen.

Dit heeft invloed op de manier van samenwerken. Waar voorheen traditionele managementdenkers als Porter aangewend werden, kijken we nu naar technieken uit de start-up, tech- en designwereld.

“Bij bedrijven als Facebook, Airbnb en PepsiCo is deze werkwijze al langer gesneden koek. Adviseurs zoals Deloitte en Accenture hebben creatieve mensen in huis gehaald door ontwerpbureaus over te nemen.”- Innovatie begint bij ontwerp - Financieel Dagblad (2016)

3 manieren waarop wij samenwerken

INC staat voor inclusief. Dit betekent dat we samen met medewerkers uit verschillende organisaties een ontwikkelteam vormen. Dit doen wij op verschillende manieren, onderstaand een drietal voorbeelden.

hackathon

"Door de tijdsdruk en de ambitie om aan het eind het beste idee te presenteren, komt er creativiteit oplossingsgerichtheid los dat voorheen onbenut bleef."

De hackathon is een principe uit de techwereld. Hierbij werken multidisciplinaire teams onder hoge tijdsdruk (vaak 24 of 48 uur) samen aan concrete oplossingen voor bedrijfsmatige of maatschappelijke vraagstukken. Door de tijdsdruk en de ambitie om aan het eind het beste idee te presenteren, komt er creativiteit en oplossingsgerichtheid los dat voorheen onbenut bleef.

corporate start-up

"Doordat de start-up vaak zonder belemmeringen kan denken en doen ontstaan er vaak nieuwe modellen en oplossingen."

Werken als een start-up wordt steeds vaker door grotere organisaties omarmd. Hierbij wordt een nieuw bedrijf opgestart dat als opdracht heeft om het model van het bestaande bedrijf uit te dagen. Doordat de start-up zonder belemmeringen kan denken en doen ontstaan er vaak nieuwe modellen en oplossingen, die uiteindelijk weer geïntegreerd kunnen worden in de organisatie of zelfstandig verder gaan.

design thinking

"Vanuit dit perspectief worden nieuwe producten en diensten ontworpen."

Bij design thinking staat het gedrag van mensen centraal. Vanuit dit perspectief worden nieuwe producten en diensten ontworpen. Door onderzoek, interviewing en observatie worden inzichten verzameld en problemen vastgesteld. Vervolgens worden er vanuit deze inzichten prototypes (testmodellen) ontworpen en gepresenteerd aan dezelfde groep gebruikers. Dit proces herhaalt zich net zolang totdat een prototype voldoende draagvlak heeft bij de gebruikers, om uiteindelijk op te schalen tot volwaardig product of dienst.

Blog

Een nieuwe werkwijze voor de Universiteit Twente

lees dit artikel
Nieuws

INC in gesprek met het Ondernemersmagazine: Draagt jouw bedrijf écht uit waar het voor staat?

lees dit artikel
Blog

3 tips voor een nieuw business model

lees dit artikel

Lees meer

No items found.
No items found.