Het verhaal van INC: nooit af

lees verder
Het verhaal van INC: nooit af

“Doen we nog de juiste zaken?” Een vraag die wij vaak samen met onze klanten proberen te beantwoorden. Ook voor ons werd het tijd dat we onszelf dit soort vragen gingen stellen: leveren we voldoende toegevoegde waarde? Snappen potentiële klanten waarvoor je ons moet bellen? Is wat we doen over 3 jaar nog relevant? Na een jaar onderzoeken, gesprekken met klanten en zelfreflectie zijn we tot de conclusie gekomen dat we best veel goed doen. En… dat er volop kansen liggen om zaken te verbeteren. We kwamen ook tot de conclusie dat het nooit af is. Dat verbeteren, ontwikkelen en innoveren een continu proces is. Dat proces begon 8 jaar geleden al.

2010: de geboorte van Inc. Merkbeleving

INC is ooit gestart vanuit Grundel Reclame. Een goed lopend reclamebureau waar geen directe aanleiding was om het totaal anders te gaan doen. Toch besloten Bjørn Grundel en Robert de Groot in 2010 om het roer om te gooien. Reclame maken zoals dat tot dan toe gebeurde was volgens hen niet houdbaar. Er werden teveel loze beloften gedaan door bedrijven die uiteindelijk niet waargemaakt konden worden. Beloftes die door traditionele reclamebureaus als Grundel Reclame gecreëerd waren. Dit moest anders: beloftes moesten waargemaakt kunnen worden en als leidraad dienen voor alles wat een organisatie doet. Met de Golden Circles van Simon Sinek als belangrijkste tool en onder een nieuwe naam: Inc. Merkbeleving was geboren.

merkbeleving

Inc. Merkbeleving stond voor twee zaken: Inc. stond voor Inclusief ofwel: samen met de klant en de medewerkers van de organisatie. Merkbeleving was een voor die tijd nieuw begrip: het staat voor het creëren van een zo consistent mogelijke beleving van de organisatie, de medewerkers en klanten door vanuit een merkgedachte te denken en te handelen. De merkbeleving ontstond binnen de organisatie: vanuit een identiteit waaraan iedere medewerker zich kon committeren en uit kon dragen richting klanten. Binnen beginnen is buiten winnen.

definitief afscheid Grundel Reclame

De naamswijziging had echter meer voeten in de aarde. Het creëren van een merkbeleving vroeg om een andere aanpak, om andere medewerkers en zelfs andere klanten. Want 'we' gingen niet meer zomaar een plaatje maken. Er was commitment nodig van de organisatie, een lange termijn visie en de bereidheid om oude gewoontes los te laten en te vervangen door nieuwe. Inc. Merkbeleving nam definitief afscheid van Grundel Reclame.

<div class="rich-text-divider"></div>

2015: dekt 'merkbeleving' de lading nog wel?

Na 5 jaar Inc. Merkbeleving konden we terugkijken op vele mooie samenwerkingen met allerlei bedrijven en organisaties waaronder Bakker van Maanen, Schasfoort Makelaars, Zorg Groep Sint Maarten, ZGT, Deterink | Bank | Verzekeringen | Hypotheken. Bedrijven die vanuit een ambitieuze doelstelling soms zelfs hun hele business model op de kop hadden gezet. We werden tijdens deze projecten steeds vaker gevraagd mee te denken over de strategie van het bedrijf, hoe om te gaan met ontwikkelingen in de markt en hoe we vorm konden geven aan nieuwe manieren van organiseren. Merkbeleving was een van de vele middelen geworden om te veranderen en te ontwikkelen. Het dekte de lading niet meer. Inc. Merkbeleving werd simpelweg: Inc.

<div class="rich-text-divider"></div>

2017: denken als een ontwerper

In de periode 2015 - 2017 werkten we aan vele strategie en innovatie vraagstukken: we hielpen bedrijven bij het vormgeven van lange termijn doelstellingen en de route daar naar toe, we bedachten met Mayday een nieuwe manier van samenwerken tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers, we ontwierpen met SmartCab een nieuwe betaalbare taxi-dienst, we ontwikkelden met Boerderijcampus een nieuwe visie op jeugdzorg en legden het fundament voor Kaboodle een platform dat mensen in staat stelt hun eigen huis te verkopen. De diversiteit aan projecten en disciplines heeft ons altijd voor de uitdaging gesteld in welke categorie we onszelf konden scharen: zijn we een adviesbureau, doen we aan organisatieontwikkeling of zijn we consultants? Dit kregen we ook terug van nieuwe en bestaande klanten tijdens ons onderzoek: “wat zijn jullie nu eigenlijk?”. Door in 2015 'merkbeleving' weg te halen bij onze naam kwamen we tevens voor de praktische uitdaging: wat wordt onze nieuwe url? Inc.nl was namelijk bezet. We dachten innovatief te zijn door een afwijkende extensie te kiezen: .ventures. Echter was dit praktisch onduidelijk en werd het door sommigen voor een nieuwe bedrijfsnaam aangezien. Hoewel we prima in staat waren om onze dienstverlening te vermarkten, knaagde dit. Het moest duidelijker.

Het verhaal van INC: nooit af

ontwerpers in de directiekamer

In onze zoektocht naar een betere omschrijving van ons bedrijf kwamen we steeds vaker artikelen tegen over de veranderende rol van de creatieve sector en over ontwerpers die steeds belangrijkere posities in de directiekamers kregen. Ontwerpers werden gevraagd om over strategische vraagstukken mee te denken, omdat concurrentie, behoeften van klanten en technologische mogelijkheden continu veranderden, vaak op een onvoorspelbare manier. Ontwerpers hebben altijd al met onzekerheid te maken gehad en weten daar juist hun voordeel mee te doen.

"Mensen die anders naar dingen kijken, nieuwe oplossingen bedenken. Eigenlijk moet iedereen dit leren. In een snel veranderende wereld worden vaardigheden zoals creativiteit, flexibiliteit en reflectie steeds belangrijker. De creatieve industrie leert ons hoe." Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad

In een artikel van het Financieel dagblad 'Innovatie begint bij het ontwerp' (2016) werd gesproken over design denken en strategisch design - werkwijzen waarbij lessen uit de ontwerpwereld worden gebruikt om de strategie van een organisatie te bepalen en uit te voeren. Andere voorbeelden zijn dat de nieuwe lichting management trainees bij KLM de eerste twee jaar les in strategisch design krijgen en bedrijven als Facebook, Airbnb en PepsiCo een Chief Designer hebben. Ook maatschappelijk krijgen ontwerpers positie. Zo stelt de voorzitter van Sociaal Economische Raad dat iedereen de skills van de creatieve industrie zou moeten leren en is er in de gemeente Eindhoven een wethouder voor innovatie en design aangesteld om te zorgen dat design een integraal onderdeel wordt van beleid dat gericht is op duurzame oplossingen.

“Bij bedrijven als Facebook, Airbnb en PepsiCo is deze werkwijze al langer gesneden koek. Adviseurs zoals Deloitte en Accenture hebben creatieve mensen in huis gehaald door ontwerpbureaus over te nemen.” - Innovatie begint bij het ontwerp (2016)

2017: ontwerp een beter bedrijf

In 2017 hebben we verder onderzoek gedaan naar design denken en de principes op onszelf toegepast om te ervaren welke invloed dit zou hebben op onze dienstverlening en positionering als bedrijf. We hebben onze eigen visie en strategie onder de loep gehouden, gesprekken gevoerd met klanten, nieuwe ideeën getest en de feedback ingezet om onze nieuwe koers vorm te gegeven. Daarnaast hebben we onze cases van de afgelopen 8 jaar bekeken en ontdekten een interessant patroon. Bij elke case ontwierpen we een nieuwe visie, strategie, business model of een merk, maar bovenal: vernieuwing.

<div class="rich-text-divider"></div>

2018: ontwerpers van vernieuwing

Vanaf 2018 gaan we door als strategisch ontwerpbureau. Waarom strategisch? Omdat we vinden dat wat we ontwerpen samen moet hangen met de lange termijn visie en doelstellingen van een organisatie. Onze dienstverlening hebben we ingedeeld in drie gebieden waarin we onze kennis en ervaring in innovatie, marketing en communicatie combineren:

  • ontwerp voor innovatie en vernieuwing: nieuwe business modellen
  • ontwerp voor onderscheid en groei: (her)positioneringen
  • ontwerp voor verbinding en verbetering: klantbeleving en communicatie

Daarnaast hebben we onze huisstijl aangepast om de manier van werken beter uit te kunnen leggen. Ook starten we in 2018 met een onderzoek om onze dienstverlening meetbaar te maken.

<div class="rich-text-divider"></div>

INC is nooit af

Na een jaar onderzoeken, gesprekken met klanten en zelfreflectie zijn we tot de conclusie gekomen dat we veel hebben verbeterd, nog kunnen verbeteren en belangrijkste: dat dit proces nooit af is. We bouwen voort op bijna 9 jaar INC en onze missie om door creativiteit en design het beste uit mensen en organisaties te halen. We blijven testen, doorontwikkelen en continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Want wat voor onze klanten geldt, geldt ook voor ons. Het is nooit af.

Onze missie is om door design vernieuwing te versnellen.

INC merkbeleving
Blog

Een nieuwe werkwijze voor de Universiteit Twente

lees dit artikel
Nieuws

INC in gesprek met het Ondernemersmagazine: Draagt jouw bedrijf écht uit waar het voor staat?

lees dit artikel
Blog

3 tips voor een nieuw business model

lees dit artikel

Lees meer

No items found.
No items found.