De toekomst van: wonen

lees verder
De toekomst van wonen

<div class="rich-text-plate-black"><h2>een ode aan vernieuwing</h2>Wij zien een wereld die continu in ontwikkeling is. Ontwikkeling gestuwd door ondernemers en innovators die kansen zien en visies nastreven. Wij zijn geïnspireerd door organisaties die veranderingen omarmen en het lef hebben om actie te ondernemen. Door mensen die het verschil willen maken, in oplossingen denken en durven te vernieuwen. Door en voor hen brengen wij een ode aan vernieuwing. In de komende maanden gaan we een vijftal thema’s behandelen waaraan ons team in de afgelopen periode heeft gewerkt. We laten zien welke bewegingen we waarnemen en hoe we hier - in samenwerking met onze opdrachtgevers uit diverse markten en sectoren - invulling aan hebben gegeven. In deze blog kijken we naar het thema wonen.</div>

hoe we wonen

Op gebied van wonen zijn er allerlei uitdagingen. Vervuiling van de leefomgeving, grondstoffenschaarste en de bevolkingsgroei dwingen de bouwsector om andere keuzes te maken. Tegelijkertijd komen we in Nederland 263.000 huizen tekort. Dat is 3,4% van de totale woningvoorraad. Zeker tot het jaar 2030 zal er een hoog woningtekort zijn. Daarnaast stijgen de huizenprijzen en is het steeds lastiger om een passende hypotheek te krijgen. En wanneer men eindelijk een woning heeft bemachtigd dan bestaat de kans dat men met een ‘sick building syndroom’ te maken krijgt. Oorzaken hiervan zijn o.a. slechte ventilatie, slechte akoestiek, negatieven effecten van licht en het toepassen van giftige stoffen in bouwmaterialen.

Ondanks dit dystopische beeld zijn er diverse innovators met oplossingen. Samen met hen onderzoeken we in verschillende samenwerkingen en projecten welke mogelijkheden er zijn om vanuit een ander perspectief te bouwen en wonen. Onderstaand drie voorbeelden van deze projecten.

Vervuiling van onze leefomgeving, grondstoffen- schaarste en de bevolkingsgroei dwingen ons tot andere keuzes.

klein wonen, ruim leven

Een van de trends van de afgelopen jaren is klein wonen, beter bekend als ‘tiny houses’. Klein wonen brengt een hoop voordelen met zich mee. Dichtbevolkte steden hebben vaak weinig ruimte voor nieuwbouwwoningen, maar beschikken wel over kleine stukjes grond dichtbij voorzieningen. Hierdoor vind je kleine woningen dichtbij het centrum, stations en universiteiten. Tevens zorgt het ervoor dat mensen met een lager inkomen toch een goed dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Dit principe is gevat in Semble. Een tiny-house concept dat bestaat uit containers. De containers zijn modulair te stapelen tot de gewenste vorm en voor het aantal bewoners. De eerste prototype van Semble is momenteel in productie en wordt begin volgend jaar verwacht.

de kracht van natuur

Een van de manieren om het ‘sick building syndroom’ tegen te gaan is een ‘low tech’ oplossing. De planten van Planting Power dienen als groene probleemoplossers en dragen bij een beter klimaat in kantoren. Diverse oplossingen zoals plantenwanden worden ingezet bij het verminderen van CO2, fijnstof en droge lucht. Ook kunnen de juiste planten zorgen voor een goede luchtvochtigheid, een gezonde en zuivere lucht en geluidsdemping. Het effect van de planten wordt periodiek gemeten en waar nodig aangepast bij veranderingen in klimaat of temperatuur. Planting Power is een concept dat laat zien dat oplossingen niet altijd high-tech hoeven te zijn. Ook in ons eigen pand in Enschede zetten wij planten in voor een beter klimaat.

De bouw is een belangrijke sleutel bij het komen tot een circulaire economie.

afval als grondstof

Een van de bekendste ideeën om de grondstoffenschaarste tegen te gaan is het overschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Samen met Kamphuis Sloopwerken / Omgekeerd Bouwen onderzoeken we hoe zij van sloper naar grondstoffen leverancier kunnen verschuiven. Dit principe heet: circulaire sloop.

Bij circulaire sloop gaat men ervan uit dat afval niet bestaat en probeert het een zo hoog mogelijke score te behalen op de Ladder van Lansink (zie onderstaand model). Wanneer er geen sprake is van preventie gaan men voor hergebruik. Mocht ook deze optie niet haalbaar zijn dan volgt recycling. Hierbij is het uitgangspunt upcycling in plaats van downcycling. Door als sloper materialen te ontmantelen en her te gebruiken blijft de waarde behouden. Deze benadering heeft tevens een ander verdienmodel. Bij lineaire sloop betaalt men voor de sloopwerkzaamheden, terwijl bij circulair de restmaterialen de nieuwe waarde zijn.

Blog

Een nieuwe werkwijze voor de Universiteit Twente

lees dit artikel
Nieuws

INC in gesprek met het Ondernemersmagazine: Draagt jouw bedrijf écht uit waar het voor staat?

lees dit artikel
Blog

3 tips voor een nieuw business model

lees dit artikel

Lees meer

No items found.
No items found.